Priser

Alla priser anges exklusive moms.

 

Pocket

0,11 kr/sida

249 kronor vid publicering
  • 15 kr/omslag
  • 0,11 kr/svartvitsida
  • SAMMA PRIS FÖR POCKET OCH STORPOCKET

Mjukband

Från 0,14 kr

249 kronor vid publicering
  • 0,14 KR/SVARTVIT SIDA
  • FRÅN 15 KR/OMSLAG
  • FRÅN 0,8 KR/FÄRGSIDA
– Färgsidor mindre än A5 kostar 0,80 kr/sida.

– Färgsidor större än A5 kostar 1,2 kr/sida.

– Vid bredare inlaga än 210mm kostar omslag 31 kronor.

– Vid tillval av skyddsomslag tillkommer 7 kronor.

Eböcker

Från 0 kr

Gratis publicering
  • Enkel konvertering: 1495 kr
  • Komplex konvertering: 3495 kr
  • Gratis distribution till prenumerationskanaler

Publiceringsavgift

Publicering av tryckt bok kostar 249 kronor, oavsett format. Publit ombesörjer leverans av lagenliga pliktexemplar vid publicering av tryckta böcker.

Eböcker är gratis att publicera.

Distributionsavgift

Vid försäljning via återförsäljare är distributionsavgiften för både tryckta böcker och eböcker 10 procent av det pris som förlaget har angivit.

Vid försäljning via widgetshoppen är distributionsavgiften för både trycka böcker och eböcker 20 procent av widgetpriset.

Ingen distributionsavgift tillkommer vid beställning av egen-exemplar.

Produktionspris

Med produktionspris menas det pris som det kostar att producera din bok. Priset baseras på det antal färgsidor och svartvita sidor som boken innehåller, omslagstyp samt bokens dimensioner. Vid val av skyddsomslag tillkommer en extra kostnad.

Provtryck och beställning av egen-exemplar

Kostnad för beställning av egen-exemplar och provtryck beräknas utifrån bokens produktionspris. Fraktkostnad enligt PostNords tariffer tillkommer.

Licensavgift för Adobe-DRM

Eböcker har inget produktionspris men om du väljer att boken ska distribueras med Adobes kopieringsskydd utgår en DRM-avgift om 2 kronor per transaktion vid försäljning. Denna avgift dras av från din avans.

Publits ateljétjänst

Vår ateljé hjälper dig med sättning eller omslag. Ateljén tar 850 kr i timmen och fakturerar per påbörjad kvart.

Ebokskonvertering

Konvertering av textbaserad PDF kostar 1495 kronor.

Vid komplex layout tillkommer 2000 kronor. Böcker som innehåller noter/register som ska länkas, grafiska inslag, tabeller eller liknande räknas som komplex layout.

Om inlagan måste OCR-tolkas tillkommer ytterligare 2000 kronor. OCR står för Optical Character Recognition och betyder att man maskinellt läser av en skannad sida och tolkar bilden till text.

Teknisk korrektur samt korrektur av fel som kan ha uppkommit i konverteringen ingår i priset.